Εμπιστευτικότητα

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τους οποίους η εταιρεία μας, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της πλατφόρμας εφαρμογών διαδικτύου των αντικειμένων (IoT).
Δεδομένα που συλλέγουμε
Συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες δεδομένων, όπως:
Δεδομένα χρήστη: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, τηλέφωνο, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Δεδομένα συσκευής: Αναγνωριστικό συσκευής, τύπος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, IP address.
Δεδομένα χρήσης: Στοιχεία χρήσης της πλατφόρμας, ιστορικό εφαρμογών, ρυθμίσεις.
Δεδομένα τοποθεσίας: Εάν η εφαρμογή το επιτρέπει, συλλέγουμε δεδομένα γεωγραφικής θέσης.
Σκοπός επεξεργασίας

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για:

Παροχή υπηρεσιών και λειτουργιών της πλατφόρμας.
Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη.
Επικοινωνία μαζί σας για ενημερώσεις, νέες λειτουργίες ή προσφορές.
Στατιστική ανάλυση και βελτίωση της πλατφόρμας.
Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις.
Διαμοιρασμός δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους, εκτός από:

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εάν επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.
Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή διαρροή.

Δικαιώματα χρήστη

Έχετε το δικαίωμα να:

Έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας.
Διορθώσετε τυχόν ανακριβή δεδομένα.
Διαγράψετε τα δεδομένα σας.
Περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας.
Φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων σας.


Για οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Συνεχής βελτίωση

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δύναται να τροποποιείται κατά καιρούς. Σας προτείνουμε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.